Werkwijze

Onze doelgroep zijn getraumatiseerde mensen. Door onze expertise bevinden zich ook veel (jonge) mensen met gewelddadige- of misbruikachtergrond in ons cliëntenbestand. Vaak heeft onze doelgroep naar aanleiding van hun traumatisch verleden gedragsproblemen ontwikkeld, zoals externaliserend gedrag (agressie, antisociaal gedrag) en internaliserend gedrag (angst en/of depressiviteit), psychische stoornissen (zoals PTSS), poging tot suïcide, automutilatie, eetstoornissen etc..

Met de inzet van ons specialisme reguleren we de gedragsproblemen die bij de cliënt, als gevolg van traumatische ervaringen, zijn ontstaan. Daardoor wordt het mogelijk voor de cliënt dat deze grip krijgt op het leven en op eigen kracht leert mee te doen aan de samenleving. Door weer het aangaan van contacten is het mogelijk een stevig netwerk op te bouwen en daarmee eenzaamheid tegen te gaan. Daarnaast bieden wij ondersteuning in de thuissituatie bij de, in de behandeling, geleerde vaardigheden.

Wij richten ons tijdens deze interventies tevens op: • Het (weer) in behandeling gaan • het voorkomen van middelengebruik • Het aanleren van copingstijlen en mechanismen in emotionele en depressieve episodes • Het vergroten van de weerbaarheid • Het verlagen van de onzekerheid en zelf-eisende gedachten • Het verbeteren het lage zelfbeeld • Het aanleren om structuur aan te brengen • Het toepassen van interventies in gedrag, door te motiveren, gedrag aan te sturen, en in te haken op emotionele momenten

We combineren gesprekken met (trauma-sensitieve) trainingen (faalangst, Rots en Water etc.), beeldende begeleiding en andere denkbare activiteiten. Onze werkwijze gaat breder dan het sociale domein. Zo maken wij, indien nodig en mogelijk, koppelingen naar (passend) onderwijs of sociale participatie.

Het personeel (SKJ) heeft een relevante achtergrond variërend van Pedagogiek, Social Work, Beeldend-, Muziek- en Creatieve therapie etc. Zij worden ondersteund door training, inter- en supervisie en zijn in staat trauma sensitieve ondersteuning te bieden. Deze ervaring en kennis is gebundeld in Trauma Company

Supervisor

De professionals worden ondersteund door internationaal trauma expert drs. Anne van den Ouwelant.

Privacy- & klachtenreglement

Wij beschikken, als HKZ gecertificeerde organisatie, over een klachtenregelement en een Privacyreglement.

Wij maken gebruik van de verwijsindex, een landelijk computersysteem waarin hulpverleners, leerkrachten en andere professionals een signaal kunnen afgeven. Wij krijgen een bericht als ook een andere professional betrokken is bij kind of gezin. Op die manier kan de hulp goed worden afgestemd en werken we niet langs elkaar heen. In de verwijsindex staat alleen de naam en de gegevens van onze organisatie. Bij een match nemen wij contact met u op om te bespreken wat we het beste kunnen doen.

Jongeren Company is partner van Kinder Company en Trauma Company

" maakt gebruik van jouw kracht "

ContactJongeren Company

Dwarsgraafweg 3, Kootwijkerbroek
06 - 14 720 410
info@jongeren-company.nl

Website by Marcel van Ginkel | Sitemap | Copyright ©2020 - Jongeren-company.nl