Team

De initiatiefnemers van Jongeren Company, Herman en Martine Nugteren, hebben ervaring in zorg en welzijn. Naast hun ervaringen in Nederland, hebben zij ook gewerkt in oorlogsgebieden. Zo hebben zij internationale projecten gecoördineerd op gebied van oorlogs- en vluchtelingentrauma. Voor de toenmalige Nederlandse stichting Wings of Hope hebben zij de projectbegeleiding verzorgd voor kinderen met oorlogservaringen (trauma) in Bosnië, Kosovo, Rio de Janeiro (Brazilië), Beslan (Noord Ossetië), Atjeh (Indonesië) en Sierra Leone. Daarnaast zijn zij actief geweest voor (hulp)organisaties in Kroatië, Bosnië, Kosovo, Irak en Afghanistan.

Veranderkracht met behulp van anders-doen-denkers

Jongeren Company ondersteunt mensen met een eigen visie op (jeugd)zorg. Samen met de anders-doen-bedenkers geven wij vorm aan vernieuwende initiatieven in het sociale domein. Gericht op veranderkracht, daarbij altijd gebruik makend van het netwerk, gemeenten, Centra Jeugd en Gezin, scholen en hulpverleners. Jongeren Company faciliteert daarmee een netwerk van kennis, ervaring en nieuwe inzichten en levert een bijdrage aan de maatschappelijke participatie van getraumatiseerde (jonge)mensen.

Ons team bestaat uit HBO en Universitair opgeleide anders-doen-denkers, gespecialiseerd in het begeleiden van getraumatiseerde mensen. Het team bestaat uit verschillende disciplines zoals Social Work, SPH, Pedagogiek, Vaktherapeuten (Beeldend, Drama en Muziek). Men is SKJ geregistreerd, wordt bijgeschoold om specifieke kennis op te doen en men blijft zich ontwikkelen door opleidingen en inspirerende trainingen te volgen.

Supervisie door trauma expert

Trainer en supervisor drs. Anne van den Ouwelant, is internationaal trauma-expert. Zij traint ruim 10 jaar lokale hulpverleners en vrijwilligers, die in (post)conflictgebieden met getraumatiseerde kinderen en jongeren werken. Van de vluchtelingenkampen in Irak tot de sloppenwijken van Brazilië zet zij haar expertise als Psychotrauma-Consultant, Kunstzinnig Therapeut en Cultureel Antropoloog in. Ze is TRE Provider (Trauma & Tension Releasing Exercises).

" maakt gebruik van jouw kracht "

ContactJongeren Company

Dwarsgraafweg 3, Kootwijkerbroek
06 - 14 720 410
info@jongeren-company.nl

Website by Marcel van Ginkel | Sitemap | Copyright ©2020 - Jongeren-company.nl