Vertrouw op je eigen kracht

Begeleiding

Training

Specialisten in trauma-sensitieve begeleiding

Onze doelgroep zijn getraumatiseerde (jonge)mensen met bijvoorbeeld een veteranen-, vluchtelingen-, adoptie- en pleegzorg achtergrond. Vaak heeft men, naar aanleiding van het traumatisch verleden, gedragsproblemen ontwikkeld, zoals externaliserend gedrag (agressie, antisociaal gedrag) en internaliserend gedrag (angst en/of depressiviteit), psychische stoornissen (zoals PTSS), poging tot suïcide, automutilatie, eetstoornissen etc.

Trauma-sensitieve begeleiding en ondersteuning van getraumatiseerde mensen, hun families en verzorgers

Ingrijpende (jeugd)ervaringen hebben grote gevolgen zoals een verminderde concentratie op school en bij spel en mogelijk zelfs schooluitval. Daarnaast ontstaan er gedragsproblemen, zoals externaliserend gedrag (agressie, antisociaal gedrag) en internaliserend gedrag (angst en/of depressiviteit), psychische stoornissen (zoals PTSS), poging tot suïcide, tot een verandering in de neurobiologische hersenontwikkeling.

De coaches van Jongeren Company (SKJ) zijn trauma sensitief opgeleid en worden daarbij ondersteund door internationaal werkend trauma expert drs. Anne van den Ouwelant. Zie voor meer informatie Trauma Company.

Tijdens onze maatwerk trajecten, passen we diverse begeleidingsstijlen toe. We coachen met behulp van gesprekken, maar maken ook vaak combinaties met beeldende begeleiding, sport en trainingen. Onze mensen combineren moeiteloos online hulp met telefonische en face-to-face contacten.

Geaccrediteerde opleidingen, trainingen en masterclasses

We geven diverse training voor professionals. Jongeren Company is als HKZ gecertificeerde organisatie opgenomen in het Register Kort Beroepsonderwijs en verzorgt landelijk speciale beroepstrainingen gericht op trauma-sensitief werken voor hulpverleners (geaccrediteerd door SKJ, het Register Vaktherapie en de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie). Dit doen we in samenwerking met Trauma Company.

Deze opleidingen verzorgen we onder andere voor gespreksvoerders en schuldhulpverleners (gemeente Veenendaal, Rotterdam, Hilversum, Duiven en Rheden), medewerkers van COA, Veteranen Instituut, Defensie, Brandweer, Politie, BSO-personeel in opdracht van het Trimbos-instituut, het CJG (o.a. Barneveld), voor medisch personeel (POH-GGZ), onderwijzend personeel van de scholen in de regio Rijn & Gelderse Vallei, het Altra College / Bascule)) en inburgeringstraject-aanbieders etc.

Advies en supervisie aan organisaties, scholen, professionals en vrijwilligers

Voor professionals die met getraumatiseerde mensen werken is het vaak moeilijk hun eigen voorkeuren en gedragingen niet door te laten werken in hun contacten met de doelgroep. Supervisie van drs Anne van den Ouwelant leert hen daar zicht op te krijgen en adequaat te handelen. Wij bieden supervisie flexibel en op maat aan. Dat kan dus op momenten wanneer u dat uitkomt, in een groep of individueel.

Thema Specialisme op diverse basisscholen

Jongeren Company levert ook zogenoemde Thema Specialisme op diverse basisscholen. Daarmee versterken we leerkrachten in het geven van trauma-sensitieve ondersteuning. Zo is er voor kinderen en jongeren niet alleen thuis maar ook op school vaak behoefte aan specifieke begeleiding van de leerling. Dichtbij de leerkracht, in en om school. Met behulp van een coach die direct aan de slag gaat met de leerling en indien noodzakelijk een hulptraject kan opstarten richting Centrum Jeugd en gezin en eventueel sociale teams. Daarmee wordt voorkomen dat leerlingen lang moeten wachten op hulp en wordt de leerkracht nauw betrokken bij het traject. Daarnaast kan een snelle interventie leiden tot een situatie waarbij geen zware externe hulp meer hoeft te worden ingezet. Kort en goed: de ondersteuning is niet alleen bij de kinderen en jongeren thuis, maar ook daadwerkelijk op de school.

Expertise op het gebied van de Arabische cultuur en - taal

Het traumatische migratieverhaal van mensen met een vluchtelingenachtergrond, in combinatie met de verschillen in taal en cultuur, maken het vaak ingewikkeld om de juiste ondersteuning te geven.

Jongeren Company beschikt over een Arabiste/taalkundige (Arabisch, Aramees)

Actief in

Jongeren Company heeft inkoopafspraken vanuit de WMO en Jeugdwet in de regio Arnhem, Rheden, Wageningen, Veenendaal, Renswoude, Ede, Barneveld, Scherpenzeel, Nijkerk, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Zeist.

Jongeren Company (HKZ gecertificeerd) is partner van Kinder Company & Trauma Company

" maakt gebruik van jouw kracht "

ContactJongeren Company

Dwarsgraafweg 3, Kootwijkerbroek
06 - 14 720 410
info@jongeren-company.nl

Website by Marcel van Ginkel | Sitemap | Copyright ©2020 - Jongeren-company.nl